projektowanie stron internetowych rybnik

Style CSS - Wikipedia

projektowanie stron internetowych rybnik
Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW.

CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r.

jako potomek języka DSSSL .