Optima EPR dla firm

cji czy systemu przeprowadzoną przez zewnętrzną organizację. Audyt IT ma więc na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu informatycznego używanego w firmie, przykładowo tak

Optima EPR dla firm optima erp

Jak wygląda przeprowadzanie audytu IT

Jedną z usług oferowanych przez firmę informatyczną jest przeprowadzanie audytu IT. Samo pojęcie audytu oznacza niezależną ocenę danego procesu, organizacji czy systemu przeprowadzoną przez zewnętrzną organizację. Audyt IT ma więc na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu informatycznego używanego w firmie, przykładowo tak


© 2019 http://tunica.bydgoszcz.pl/